Vizyonumuz;

  • Nil Bilişim Sektöründe öncü ve lider olmayı hedeflemiştir.
  • Araştırma geliştirme laboratuvar altyapısının oluşturulması ile araştırma ve geliştirme potansiyelini geliştirmek.
  • Çağdaş ve teknolojik gelişmelere paralel olarak araştırma, geliştirme ve eğitim altyapısını hızlı bir şekilde ve sürekli olarak geliştirmek.
  • Birinci derecede amacı, bilgisayar bilimini üretici bir güç haline getirmek ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek olan bölümde temel bilgisayar alt yapısını bu amaca uygun bir şekilde bütün birimlerde oluşturmak ve periyodik olarak yenilemek.
  • Özellikle Bilgisayar Mühendisliği öğrenimi için giderek önemi artan interaktif eğitim alt yapısını oluşturmak ve teknik donanım, araç ve gereçler olarak daha iyi laboratuvar, ders işleme ve anlatımı ile daha etkin, verimli ve kaliteli eğitim sağlamak.
  • Endüstrimize ve toplumumuza katkı sağlamak amacı ile üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler üretmek.
  • Temelde, yapısında bilgisayar teknolojilerini barındıran ve bu teknolojileri diğer mühendislik dallarından çok daha fazla kullanan bölümümüzde, bu teknolojik olanakların daha fazla öne çıkarılması hedeflenmektedir.

     

Çözüm ortaklarımız